Wall Tak AB arbetar med tätskikt på tak, balkonger och terrasser

Wall Tak AB är en auktoriserad takentreprenör. Vi är anslutna till Tätskiktsgarantier och arbetar enligt Svenska Brandförsvarsföreningens Heta Arbeten som du kan läsa mer om på www.brandskyddsforeningen.se.

 

Vi utför reparationer, omläggningar och nyläggningar av tätskikt samt monterar sedumtak (grönatak).

All rights reserved, Thomas Wall Tak AB.

Kontakt

0705501361

info@walltak.se

Adress

Glimmervägen 8B

136 48 Handen

Leveransadress

Radiovägen 7D

135 48Tyresö

All rights reserved, Thomas Wall Tak AB.

All rights reserved, Thomas Wall Tak & fastighet AB.

Adress

Glimmervägen 8B

136 48 Handen

Leverensadress

Radiovägen 7D

135 48 Tyresö

Wall Tak AB arbetar med tätskikt på tak, balkonger och terrasser

Wall Tak AB arbetar med tätskikt på tak, balkonger och terrasser

Kontakt

0705501361

info@walltak.se

Adress

Glimmervägen 8B

136 48 Handen

Leverensadress

Radiovägen 7D

135 48 Tyresö

Kontakt

0705501361

info@walltak.se

Adress

Glimmervägen 8B

136 48 Handen

Leverensadress

Radiovägen 7D

135 48 Tyresö

Kontakt

0705501361

info@walltak.se

Adress

Glimmervägen 8B

136 48 Handen

Leverensadress

Radiovägen 7D

135 48 Tyresö